مسروقه (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

مسروقه

(Musroqe)

درباره مستند : این مستند به معضل سرقت و به ویژه سرقت خودرو می پردازد…

منبع ویدئو: آپارات

مسروقه (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co