فیزیک نور (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

فیزیک نور

(Light Physics)

درباره مستند : مجموعه مستند « فیزیک نور » به آشنایی با نظریه های دانشمندان درباره نور و زمان به ویژه نسبیت خاص می پردازد.مجموعه مستند « فیزیک نور » به آشنایی با نظریه های دانشمندان درباره نور و زمان به ویژه نسبیت خاص می پردازد.مجموعه مستند « فیزیک نور » به آشنایی با نظریه های دانشمندان درباره نور و زمان به ویژه نسبیت خاص می پردازد.مجموعه مستند « فیزیک نور » به آشنایی با نظریه های دانشمندان درباره نور و زمان به ویژه نسبیت خاص می پردازد….

منبع ویدئو: آپارات

فیزیک نور (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co