بدن در ۲۴ ساعت (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

بدن در ۲۴ ساعت

(Body in 24 hours)

درباره مستند : این نخستین پژوهش کلی در مورد بدن انسان است دو انسان عادی که از سر تا پا به پیشرفته ترین ابزار پزشکی مجهز شدهاند در طول یک روز عادی تحت نظر قرار میگیرند. در پایان در مورد تاثیر نحوهی زندگیشان بر سلامت بدن چه چیزی خواهند یافت و ما در مورد عملکرد بدن انسان چه چیزهایی خواهیم آموخت؟

منبع ویدئو: آپارات

بدن در ۲۴ ساعت (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co