پرونده (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

پرونده مستند

(Documentary file)

درباره مستند : مجموعه برنامه « پرونده مستند » به منظور آگاه سازی جامعه و شناخت بیشتر مردم در خصوص جرائم مختلف به بررسی پرونده های مهم پلیسی با حضور شخص متهم، کارشناس و …

منبع ویدئو: آپارات

پرونده (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co