اقیانوس آرام کبیر (مستند)

  • توضیحات
  • سایر ویدئوها
  • قوانین

اقیانوس آرام کبیر

(Big Pacific)

درباره مستند : اقیانوس آرام یک سوم سطح زمین را پوشش می دهد، نیمی از آب جهان ما را می پوشاند و عمیق ترین مکان را در سیاره ما پنهان می کند. بزرگ اقیانوس آرام مرزهای بین زمین و دریا را از طریق هرگز دیده نمی شود

منبع ویدئو: آپارات

اقیانوس آرام کبیر (مستند)

منابع:

نشرین | https://nashrin.com
آپارات | https://www.aparat.com
نماشا | https://www.namasha.com
بست‌شو | https://www.bestshow.co