دریاچه ارومیه قرمز شد!

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
دریاچه ارومیه قرمز شد!

علت اصلی تغییر رنگ برخی نواحی در دریاچه رشد نوعی جلبک بومی به نام “دونالیلا سالینا” است.

معاون فنی اداره کل محیط زیست اذربایجان غربی درباره تغییر رنگ دریاچه ارومیه گفت: بر اساس بررسی های انجام شده یکی از علل مهم آن وضع اکولوژیکی کنونی دریاچه ارومیه که در وضع اشباع شوری با ۳۵۰ گرم نمک در هر در لیتر قرار دارد، است.

حجت جباری بیان  کرد: علت اصلی تغییر رنگ برخی نواحی در دریاچه رشد نوعی جلبک بومی به نام “دونالیلا سالینا” است.

وی افزود: وارد نشدن آب های شیرین به دریاچه ارومیه که کاهش شدید اکسیژن را نیز به دنبال دارد، موجب می شود تا در چنین شرایط اکولوژیکی دو گونه جلبک دونالیلاپریدیس و دونالیلا سالینا در دریاچه رشد کند که گونه دوم به علت شرایط بیان شده غالبیت پیدا کرده است که این جلبک به عنوان غذای آرتمیا محسوب می شود و در جایی که رشد داشته باشد، می توان آرتمیاها را نیز مشاهده کرد.

براساس اظهارات محققان چنین تغییراتی از دریاچه های شور جهانی نظیر گریت سالت لیک آمریکا (post.۱۹۸۰) و دریاچه یوتا (Stephen,۱۹۹۰) و بحرالمیت در اردن نیز دیده شده است.

کاهش شدید اکسیژن، افزایش دمای آب دریاچه و شوری اشباع شده باعث تولید بیشتر این باکتری ها در دریاچه می شود، این وضع در سال های قبل هم در دریاچه ارومیه دیده شده که با کاهش دمای آب، شروع وزش بادهای منطقه ای و کاهش شدت و زمان نور خورشید و افزایش آب های ورودی به تدریج در طی سال های آینده حذف خواهد شد، دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان هم اکنون به علت بحران آب در وضعیت کم آبی قرار گرفته است

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اضافه کرد:کاهش شدید اکسیژن، افزایش دمای آب دریاچه و شوری اشباع شده،همه موجب عدم تبدیل ترکیبات آمونیوم از تجزیه مواد آلی ورودی به دریاچه به ذخایر نیتراتی آن شده و در نتیجه تولیدات اولیه آن موجبات افزایش فعالیت شیمیوتروفها به جای فتوسنتز کننده ها می شود و این عمل باعث تولید بیشتر این باکتری ها در دریاچه نیز می شود.

وی اظهار کرد: این وضع در سال های قبل هم در دریاچه ارومیه دیده شده که با کاهش دمای آب، شروع وزش بادهای منطقه ای و کاهش شدت و زمان نور خورشید و افزایش آب های ورودی به تدریج در طی سال های آینده حذف خواهد شد.

دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه شور جهان هم اکنون به علت بحران آب در وضعیت کم آبی قرار گرفته است. عملیات احیای این زیست بوم ارزشمند در هشت سال اخیر توسط دولت تدبیر و امید آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. هم اکنون این پهنه آبی در برخی قسمتها احیا شده و روند احیا تداوم دارد؛ دریاچه ارومیه دارای ۵۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت است.

.
منبع: خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

دریاچه ارومیه قرمز شد!