استاندار خراسان رضوی به کابل و هرات سفر کرد

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
استاندار خراسان رضوی به کابل و هرات سفر کرد

استاندار خراسان رضوی با هدف بررسی و حل مشکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان به کابل و هرات سفر کرد.

محمدصادق معتمدیان با هدف بررسی و حل مشکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان به کابل و هرات سفر کرد.

.
منبع: خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

استاندار خراسان رضوی به کابل و هرات سفر کرد