چرا کسانی که از اربعین برگشته‌اند، باید بیشتر مراقب کرونا باشند؟

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
چرا کسانی که از اربعین برگشته‌اند، باید بیشتر مراقب کرونا باشند؟

کسانی که از اربعین برگشته‌اند، باید بیشتر مراقب کرونا باشند.

حمید سوری، رئیس کمیته اپیدمیولوژی کووید ١٩ در گفتگو با خبر فوری درباره چرایی این موضوع توضیح می‌دهد.

این گفتگو را بشنوید:

.
منبع: خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

چرا کسانی که از اربعین برگشته‌اند، باید بیشتر مراقب کرونا باشند؟