قیمت گوشت قرمز و مرغ در اولین روز‌های ماه رمضان

تاریخ / 16 فروردین

  • شرح خبر
  • سایر اخبار

قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در اولین روز‌های ماه رمضان دست‌کم ۱۳۰ هزار تومان است. رقمی که قصابی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بابت گوشت قلوه‌گاه دریافت می‌کنند و اگر خریدار گوشت استیک باشید، باید بابت هر کیلو از آن بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان کنار بگذارید.

عدد و رقم‌هایی که طبق انتظار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به قصابی‌ها بیشتر است و دلیل آن هزینه بسته‌بندی، ارزش افزوده و … به‌شمار می‌رود. قیمت مرغ نیز درحال حاضر تقریبا کیلویی ۳۷ هزار تومان است و فیله مرغ به‌عنوان گران‌ترین قسمت به‌ازای هر کیلو ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت گوشت گوسفندی

قیمت گوشت گوسفندی حداقل کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است. رقمی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌خاطر گوشت قلوه‌گاه دریافت می‌کنند و اگر سراغ گوشت خورشتی، ران و سردست گوسفندی بروید با رقم‌های بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان روبرو می‌شوید. البته برخی از همین فروشگاه‌ها گوشت خورشتی ممتاز را تقریبا ۳۱۰ هزار تومان و بسته‌های معمولی را ۲۴۰ هزار تومان می‌فروشند و گوشت ماهیچه را کیلویی ۲۳۰ هزار تومان تحویل مشتری می‌دهند. بسته‌های یک کیلویی شیشلیک تقریبا همین قیمت را دارد.

روی بسته‌های یک کیلویی ران گوسفندی رقم ۲۱۶ هزار تومان دیده می‌شود و گوشت سردست تقریبا کیلویی ۲۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت گوشت راسته با استخوان به حول‌وحوش ۱۸۵ هزار تومان رسیده است و گوشت گردن و آبگوشتی در بسته‌های یک کیلویی توسط برند‌های مختلف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۱۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

در قصابی‌ها قیمت گوشت گوسفندی چقدر است؟ قیمت هر کیلو راسته مغز گوسفندی ۲۸۰ هزار تومان است. ماهیچه گوسفندی ۲۲۵ هزار تومان، ران ۲۱۵ هزار تومان، گوشت گردن ۱۶۲ هزار تومان، آبگوشتی ۱۴۵ هزار تومان و قلوه‌گاه حدود ۱۳۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت روز گوشت گوسفندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قصابی

انواع گوشت گوسفندی

قیمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای 

قیمت قصابی 

سردست

۲۱۵ هزارتومان

۱۷۴ هزارتومان

ران

۲۱۶ هزارتومان

۲۱۴ هزارتومان

قلوه‌گاه

۱۲۹ هزارتومان

۱۳۵ هزارتومان

ماهیچه

۲۲۵ هزارتومان

۲۲۵ هزارتومان

گردن

۱۸۰ هزارتومان

۱۶۲ هزارتومان

آبگوشتی

۱۸۰ هزارتومان

۱۴۵ هزارتومان

خورشتی ممتاز

۲۴۰ تا ۳۱۰ هزارتومان

۳۰۰ هزارتومان

مغز راسته

۳۳۰ هزارتومان

۲۸۰ هزارتومان

قیمت گوشت گوساله

قیمت گوشت گوساله در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کیلویی ۱۳۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است. رقم ۳۷۰ هزار تومان را این فروشگاه‌ها بابت گوشت استیک دریافت می‌کنند و اگر خریدار گوشت قلوه‌گاه باشید، باید حدود ۱۳۰ هزار تومان بپردازید.

گوشت راسته گوساله در بسته‌های یک کیلویی ۲۶۰ هزار تومان است و ران گوساله را کیلویی ۲۱۶ هزار تومان می‌فروشند. این فروشگاه‌ها بابت گوشت سردست گوساله ۱۹۷ هزار تومان دریافت می‌کنند و روی بسته‌های یک کیلویی گوشت خورشتی گوساله رقم ۱۹۱ هزار تومان دیده می‌شود. گوشت ماهیچه گوساله نیز دقیقا با همین قیمت به‌فروش می‌رسد.

در قصابی‌ها گوشت راسته گوساله، ران، سردست، خورشتی و ماهیچه تاحدودی کمتر است. راسته گوساله امروز دوشنبه پانزدهم فروردین کیلویی ۲۰۵ هزار تومان قیمت دارد. ران گوساله کیلویی ۱۸۳ هزار تومان فروخته می‌شود. گوشت سردست گوساله کیلویی ۱۷۲ هزار تومان فروخته می‌شود. گوشت خورشتی و ماهیچه نیز به‌ترتیب ۱۷۷ هزار تومان و ۱۷۵ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. همچنین یک کیلو گوشت قلوه‌گاه گوساله تقریبا ۱۳۱ هزار تومان ارزش دارد.

خریداران گوشت گوساله به‌جز قصابی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال حاضر امکان خرید از سامانه بازرگام را دارند. سامانه‌ای که در آن گوشت گوساله تنظیم بازار فروخته می‌شود. سامانه بازرگام چهار کیلو گوشت ران گوساله را ۴۴۸ هزار تومان می‌فروشد و به‌این ترتیب قیمت یک کیلو از این گوشت معادل ۱۱۲ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. گوشت سردست گوساله هم در بسته چهار کیلویی ۴۲۸ هزار تومان قیمت دارد و ارزش این یکی به‌ازای هر کیلو ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

قیمت روز گوشت گوساله در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و قصابی

انواع گوشت گوساله

قیمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای

قیمت قصابی

راسته

۲۶۰ هزارتومان

۲۰۵ هزارتومان

ران

۲۱۶ هزارتومان

۱۸۳ هزارتومان

سردست

۱۹۷ هزارتومان

۱۷۲ هزارتومان

خورشتی

۱۹۱ هزارتومان

۱۷۷ هزارتومان

ماهچه

۱۹۱ هزارتومان

۱۷۵ هزارتومان

قلوه‌گاه

۱۳۰ هزارتومان

۱۳۱ هزارتومان

استیک

۳۶۰ هزارتومان

۳۷۰ هزارتومان

قیمت گوشت مرغ 

قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۳۷ هزار تومان رسیده است و اگر دنبال فیله مرغ بروید احتمالا بابت یک کیلو از آن باید حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت کنید. مرغ‌فروشی‌ها سینه مرغ را کیلویی ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشند. قیمت یک کیلو ساق مرغ به ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. خرید یک کیلو ران مرغ ۴۲ هزار تومان هزینه خواهد داشت و بال مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. قیمت مرغ مزه‌دار شده طبق انتظار بیشتر است. مثلا فیله سوخاری ۷۹ هزار تومان، سینه مرغ مزه‌دار شده ۶۹ هزار تومان، ران مرغ مزه‌دار شده ۶۳ هزار تومان، بال مرغ مزه‌دار شده حدود ۵۶ هزار تومان و کتف مرغ مزه‌دار شده ۴۳ هزار تومان قیمت دارد.

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرغ را معمولا در بسته‌های ۹۰۰ گرمی می‌فروشند. ۹۰۰ گرم از فیله مرغ را در این فروشگاه‌ها ۶۶ هزار و ۷۰۰ تومان می‌فروشند. ساق مرغ با همین وزن تقریبا ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. ۹۰۰ گرم سینه مرغ ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. برای ۹۰۰ گرم ران مرغ باید چیزی حدود ۴۲ هزار تومان کنار گذاشت و این رقم برای ۹۰۰ گرم بال مرغ تقریبا به ۳۹ هزار تومان می‌رسد. در همین فروشگاه‌ها مرغ مزه‌دار شده نیز وجود دارد و مثلا بسته‌های ۹۰۰ گرمی جوجه زعفرانی و شنیسل سوخاری به قیمت ۸۱ هزار تومان به‌فروش می‌رسند.

قیمت مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مرغ‌فروشی‌ها

انواع گوشت مرغ

قیمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای (بسته‌های ۹۰۰ گرمی)

قیمت مرغ‌فروشی‌ها

فیله مرغ

۶۶ هزار و ۷۰۰ تومان

۷۹ هزار تومان

ساق مرغ

۵۰ هزار تومان

۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان

ران مرغ

۴۲ هزار تومان

۴۲ هزار تومان

بال مرغ

۳۹ هزار تومان

۴۰ هزار تومان

سینه مرغ

۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان

۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان

.
منبع: خبر فوری | https://www.khabarfoori.com

همچنین ببینید: