حکم محکومیت حسام الدین آشنا نقض شد

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
6054b6d66efd0_2021-03-19_18-06

شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور محکومیت مشاور رئیس جمهور در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران را نقض کرد. 

حسام الدین آشنا در توییتر نوشت: شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور محکومیت حسام‌الدین آشنا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران را نقض کرد. 

«در وصف فعلی رأی فرجام خواسته از قابلیت ابرام برخوردار نیست.زیرا:
‏تحقق یک جرم سیاسی متوقف بر آن است که عناصر تشکیل دهنده آن جرم محقق شده باشد سپس با توجه به انگیزه مرتکب در دسته جرایم سیاسی قرار گیرد.در حالی که در پرونده حاضر چنین نیست.
‏ثانیا: تحقق رکن روانی بزه مذکور نیز علاوه بر اراده آگاهانه مرتکب در انتشار مطلب مستلزم احراز قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی به عنوان سوء نیت خاص است که مندرجات پرونده محاکماتی و توجه به مدافعات انجام شده چنین چیزی را اثبات نمی کند.
‏و در رأی فرجام خواسته نیز هیچگونه استدلالی در تحقق این رکن از بزه ملاحظه نمی گردد. بنا به مراتب مذکور و مستنداً به بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض محول می گردد.

.
منبع: خبر فوری / https://www.khabarfoori.com

حکم محکومیت حسام الدین آشنا نقض شد