فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلمخانه ملی ایران منتشر شد

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلمخانه ملی ایران منتشر شد

فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلمخانه ملی ایران که شامل ۱۹۱۳ فیلم سینمایی ایرانی است، منتشر شد.

فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلمخانه ملی ایران منتشر شد که این فهرست شامل ۱۹۱۳ فیلم سینمایی ایرانی موجود در فیلمخانه ملی ایران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۹ است.

تعداد ۱۹۱۳ فیلم ایرانی به تفکیک نام فیلم، نام کارگردان، سال تهیه و قالب است که جهت اطلاع عموم منتشر شد.

فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلمخانه ملی ایران (۱۳۵۹-۱۳۹۹) را در اینجا ببینید.

.
منبع: خبر فوری / https://www.khabarfoori.com

فهرست فیلم‌های سینمایی ایرانی فیلمخانه ملی ایران منتشر شد