فردا روز اول قرن جدید است یا نه؟ / همه‌چیز زیر سر “عدد صفر” است!

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
6054f1ba4fe29_2021-03-19_22-17

مدتهاست که بحث بر سر آغاز قرن جدید شمسی بالا گرفته و رسما نهادهای علمی درباره آغاز قرن موضع گرفته‌اند. اما ماجرا چیست؟

براساس آنچه تا به حال منتشر شده، این سخن اشتباهی است که گفته می‌شود “روزهای پایانی قرن را سپری می‌کنیم” و یا “از فردا و از لحظه سال تحویل وارد قرن جدید می شویم”.

مدافعان این نظر می‌گویند، یک قرن ۱۰۰ سال است و اگر مبنای تاریخ تقویمی را ۱/۱/۱ بدانیم یعنی اولین روز از اولین ماه اولین سال مبنای تقویم شده است، هنگامی که ما به تاریخ ۱/۱۲/۳۰ می‌رسیم یعنی آخرین روز اسفند ماه سال اول را به پایان رسانده ایم و به همین ترتیب هنگامی که به تاریخ ۱۰۰/۱۲/۳۰ می‌رسیم یک قرن به پایان می‌رسد حال اگر به همین ترتیب پیش برویم آخرین روز اسفند ماه سال ۱۴۰۰ پایان قرن ۱۴ می‌باشد و روز ۱۴۰۱/۱/۱ شروع قرن جدید یا همان قرن ۱۵ می‌باشد.

اما این دیدگاه منتقدانی هم دارد. منتقدان می‌گویند دلیل اینکه تقویم‌های گذشته از ۱/۱/۱ آغاز می‌شد این بود که در ریاضیات غربی عدد صفر وجود نداشت. یعنی عدد اول حساب و کتاب غربی‌ها، “یک” بود.

در طول زمان به تدریج عدد صفر از شرق به غرب آمد و شروع همه چیز از صفر شد. حتی محاسبه سن افراد از سال صفر آغاز می شود و شروع زندگی هیچ کس از یک سالگی نیست.

بنابراین آغاز قرن جدید از سال صفر است. یعنی قرنی که از ۱۳۰۰/۱/۱ شروع شده، ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تمام می‌شود و از فردا وارد قرن جدید می‌شویم.

مخالفان نظر دوم بحث را به فلسفه ریاضیات می‌برند و می‌گویند صفر اساسا یک عدد نیست، بلکه بیشتر نشانه‌ای است برای بیان جایگاه دیگر اعداد. مثلا در عدد ۲۰۱۶، صفر فقط بیانی از جایگاه اعداد است تا این عدد با ۲۱۶ اشتباه گرفته نشود. برای همین هم اگر صفر پیش از یک عدد بیاید، بود و نبودش اصلا مهم نیست و مثلا عدد ۰۲۱۶ همان ۲۱۶ است.

بنابراین این افراد می‌گویند، صفر نمی‌تواند مبداء قرن جدید باشد و همه چیز از سال یک آغاز می‌شود، نه سال صفر.

طیف مقابل اما با رد این استدلال، توضیح می‌دهند که در تعیین سال، مهم، فاصله‌هاست و نفس اعداد قراردادی بیش نیستند. زمان، چیزی به جز فاصله میان اعداد قراردادی نیست و بنابراین اینجا عدد صفر فقط یک نشانه بلااثر نیست، بلکه قراردادی برای آغاز یک شمارش است. بنابراین درست است که خود صفر درنظر گرفته نمی‌شود اما فاصله صفر تا یک، خودش سال نخست است.

به بیان دیگر، سال اول قرن جدید در ۱۴۰۱/۱/۱ پایان می‌یابد و این سال، حدفاصل ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ را شامل می‌شود. اگر می‌خواهید لحظه صفر از سال صفر را در نظر نگیرید اشکالی ندارد اما نمی‌شود فاصله صفر تا یک را به حساب نیاورد.

هرچه که هست فعلا خیلی‌ها شروع قرن جدید شمسی را تبریک می‌گویند و برخی اما یک سال منتظر می‌مانند تا قرن نو آغاز شود. آغاز قرن اما چیزی جز قرارداد نیست. پس شما هرطور که خواستید این قرن را برای خود آغاز کنید.

.
منبع: خبر فوری / https://www.khabarfoori.com

فردا روز اول قرن جدید است یا نه؟ / همه‌چیز زیر سر “عدد صفر” است!