نوروز در ایران باستان چگونه بوده است؟

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
605499d071126_2021-03-19_16-02

در ایران باستان آیین مرگ و رستاخیز سیاوش به نوروز پیوند خورده است، به این ترتیب که چند روز قبل از عید به سوگ سیاوش می‌نشستند و با فرا رسیدن نوروز جشن می‌گرفتند؛ چنانکه گویی سیاوش زنده شده باشد.

در این ویدئو نگاهی داریم بر تاریخچه نوروز در ایران باستان؛ ببینید:

.
منبع: خبر فوری / https://www.khabarfoori.com

نوروز در ایران باستان چگونه بوده است؟