چگونه خشونت طلبی را در شرایط مختلف کنترل کنیم؟

  • شرح خبر
  • سایر اخبار
605654505a68d_2021-03-20_23-30

یک روانشناس گفت: برای کنترل خشم ما باید هنگام هشدار آمیگدال به خودمان فرصت کوتاه دهیم تا افکار منطقی شکل بگیرد.

رضا بافتی در گفت و گو با خبر فوری اظهار داشت: آمیگدال یا بادامه بخشی در مخچه است که در شرایط هیجانی هشدار می‌دهد. در مواقع خطر بادامه هشدار می‌دهد سپس هیجان در فرد ایجاد می‌شود در نتیجه فرد نسبت به حوادث واکنش نشان می‌دهد.

در ادامه این گفتگو را گوش کنید:

.
منبع: خبر فوری / https://www.khabarfoori.com

چگونه خشونت طلبی را در شرایط مختلف کنترل کنیم؟