تنها وبسایت رسمی برند گیزمیز وبسایت  https://gizmiz.co.ir میباشد و وبسایت های دیگر که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!