گیزمیز فعالیت خود را  در ایتا متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در کلاب هاوس ندارد

نکته: تمامی کانال های ایتا که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!