گیزمیز فعالیت خود را  در اینستا متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در اینستا ندارد

نکته: تمامی کانال های ایتا که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!