گیزمیز فعالیت خود را  در روبیکا متوقف کرده است و دیگر فعالیتی در روبیکا ندارد

نکته: تمامی کانال های روبیکا که مبادرت به فعالیت با نام «گیزمیز» کرده اند نه تنها به ما ارتباطی ندارند بلکه مشخصا در حال نقض حقوق برند گیزمیز میباشند که از مصادیق مجرمانه میباشد!!!