درخت مگنولیا بنفش (نگهداری + پرورش)

نحوه پرورش و نگهداری درخت مگنولیا بنفش

درختی است خوش نما و گسترده که با بالا رفتن سن تاجی متراکم و بیضوی پیدا می کند. درختی است گسترده با حالت رشد نامنظم، پوست تنه قهوه ای روشن است. ارتفاع ۳ تا ۶ متر، قطر تاج پوششی ۳ تا ۴ متر، گاهی تا ۱۲ متر، برگ ها ساده، متناوب و با لبه صاف به طول ۱۰ تا ۱۷ سانتیمتر و عرض ۶ تا ۱۲ سانتیمتر است به رنگ سبز ملایم و درخشان هستند. گل های لاله مانند و بنفش و ارغوانی این درخت در بهار قبل از باز شدن برگ ها شکوفا می شود. سطح داخلی گلبرگ ها سفید شیری و سطح خارجی آنها بسته به واریته خاص بنفش، صورتی، سرخ یا ارغوانی هستند. میوه فاقد ارزش زینتی است.سیستم ریشه عمیق، سرعت رشدکند

کاربرد:

جنبه های زیبایی از نظرگل، حالت رشد بر سطح چمن، پاسیو، گلدان، اسپالیه، تک درخت

شرایط اکولوژیک رشد درخت مگنولیا بنفش

آبیاری:

اگرچه درخت بالغ بیشتر به خشکی مقاوم است ولی در کل این گیاه به آبیاری منظم نیاز دارد و درصورتی که خاک خشک شود برگها سوخته و غنچه ها ریزش یافته و گلدهی کاهش می یابد.

خاک:

بستر کشت باید غنی و حاصلخیز، با زهکش مناسب و اسیدیته ۵/۶-۵ باشد تا بهترین رشد و گلدهی رخ دهد.

دما:

این گیاه میتواند گرما را بهتر از سرما تحمل کند و در تابستان اگر آبیاری منظم باشد، میتواند گرما را تحمل کرده و رشد مناسب خود را ادامه دهد. میزان حساسیت آن به سرما در گونه های مختلف متفاوت است. در کل ماگنولیا به آب و هوایی ملایم و مرطوب نیاز دارد.

نور:

وجود نور کامل و مستقیم برای رشد و گلدهی آن لازم است و کمبود نور باعث رنگ پریدگی برگه، ریزش غنچه ها، کاهش گلدهی و نازک و طویل شدن ساقه ها میگردد.

کاشت و پرورش درخت مگنولیا بنفش

این درخت نسبت به آب و هوای گرم و خشکی مقاومت خوبی نشان می دهد و تمایل بیشتر به این نوع هوا دارد و از طرفی در نواحی سرد، به پناهگاه احتیاج دارد.

این درخت نیاز به خاک با رطوبت مناسب دارد اما تحمل بیشتر خاک ها را دارد. با اینکه این گونه گیاهی، به خشکی مقاوم است، ولی آبیاری آن در ماه های گرم سال باید به صورت منظم انجام شود. درخت مگنولیا بنفش برای رشد و گلدهی به نور مستقیم آفتاب نیاز دارد اما این نور می تواند کم باشد.

کمبود بیش از حد نور، باعث ریزش غنچه ها، رنگ پریدگی برگ ها و باریک و بلند شدن ساقه ها می گردد. برای اینکه مگنولیا بهترین رشد و گلدهی را داشته باشد، به بستر کشت خوبی نیاز دارد که حاوی مواد ارگانیک (همانند خاک برگ یا کود بسیار پوسیده گاوی)، زهکشی مناسب و اسیدیته 6.5-5 باشد. سرعت رشد مگنولیا متوسط است.

روشهای تکثیر درخت مگنولیا بنفش

کشت با بذر: در این روش بذر تازه را به مدت ۲۴ساعت در آب میخیسانند تا پوشش نارنجی آن راحتتر حذف شود. سپس در بستری مناسب، مرطوب، روشن و دور از نور مستقیم خورشید کشت میکنند باید توجه داشت که محیط کشت در طول جوانه زنی خشک نشود.

قلمه زنی: برای قلمه زنی باید اول توجه داشت که اگر گونه مورد نظر در اول بهار گل میدهد پس باید قلمه نرم و سبز را پس از اتمام گلدهی از گیاه تهیه نمود و بعد در بستر مناسب کشت کرد اما اگر گلدهی در اوایل تابستان صورت میگیرد، پس باید قلمه نمیچوبی از آن بعد از اتمام گلدهی تهیه کرد. درکل قلمه باید در بستری مرطوب که زهکش مناسب هم دارد در خزانه ای روشن و به دور از نور مستقیم خورشید کشت کرد. بهتر است قبل از کشت قلمه را در هورمون ریشه زایی قرار داد تا ریشه زایی بهتر صورت گیرد چون این گیاه خیلی سخت ریشه میدهد

پیوند زدن: پیوند زدن یک عیب دارد و این است که ۵سال تقریبا زمان نیاز است تا گلدهی صورت گیرد. برای این منظور پایه از طریق بذر به دست می آید و پیوندک از گونه مورد نظر قبل از اینکه درخت از خواب بیدار شود، جدا شده و پیوند زده میشود.

.

منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

- مطالب مرتبط -

«درختچه, کاشت و پرورش گیاهان»

error: Alert: Content is protected !!