گیاه آفتاب گردان ارغوانی (نگهداری + پرورش)

نحوه پرورش و نگهداری آفتاب گردان ارغوانی

نیاز نوری گیاه آفتابگردان زینتی

نیاز به نور کامل آفتاب دارد. به سرما مقاوم است، اما برای گلدهی خوب به تابستان های گرم و طولانی نیاز دارد؛ بنابراین شبیه گیاهان حساس به سرما با آن رفتار می شود. ریشه این گیاه عمیق است و خاک آن باید خوب شخم زده شود. نیاز به خاک مرطوب، ولی با زهکشی خوب، غنی از مواد آلی با pH خنثی تا قلیایی دارد. خشکی خاک را به خوبی تحمل می کند.

نیاز آبی گیاه آفتابگردان زینتی

گل آفتابگردان به آبیاری کافی و منظم احتیاج دارد اما می تواند تا حدودی دوره خشکی را تحمل نماید. و این امر به دلیل ریشه مستقیم و توسعه یافته گیاه آفتابگردان می باشدکه پتانسیل نفوذ آن در خاک به سه متر می رسد. آبیاری منظم و مرتب به خصوص در طی ماه اول به رشد و توسعه مناسب سیستم ریشه این گیاه کمک می کند. از طرفی آبیاری بیش از اندازه موجب عدم شکل گیری و یا بدشکل شدن بذرهای شکل گرفته در مرکز گل می شود و خیس بودن همیشگی خاک در نهایت موجب زردی برگها و ریزش آنان و پژمردگی و مرگ گیاه می شود.

دمای مورد نیاز آفتابگردان زینتی :

گیاه آفتابگردان بهترین رشد خود را در دمای ۲۵-۲۱ درجه انجام می دهد اما دما را تا ۳۳ درجه و همچنین ۱۷ درجه به خوبی تحمل کرده و به رشد خود نیز ادامه می دهد هر مقدار که گرما بیشتر شود بهتر است که آب بیشتری نیز در اختیار گیاه قرار داد و یا فواصل آبیاری را کوتاه تر کرد اما هر مقدار که هوا سردتر باشد بهتر است که فواصل آبیاری را نیز بیشتر کرد و همچنین در این شرایط به آب کمتری نیز احتیاج است.

خاک مورد نیاز آفتابگردان زینتی :

خاک سبک دارای کود حیوانی پوسیده که در اثر آبیاری فراوان باطلاقی نشود و همچنین خاکی با زهکش خوب و حاوی مواد ارگانیک همانند خاک برگ و یا کود پوسیده دامی به رشد این گیاه کمک می کند. همچنین اضافه کردن شن به میزان ۱۰٪ میزان کل حجم مخلوط خاک به زهکش بهتر خاک کمک می کند.آفتابگردان به شوری خاک نسبتا مقاوم است و در محدوده ای از اسیدیته خنثی رشد خوبی دارد.

تکثیر گیاه آفتابگردان زینتی

ازدیاد آفتاب گردان زینتی از طریق بذر انجام می شود .برای کشت بذر آفتابگردان ابتدا باید خاک محل کشت را تا عمق مناسب شخم زد و سپس در اواسط بهار نسبت به کاشت بذرها اقدام نمود (توصیه میشود خاک محل کشت از زهکشی مناسبی برخوردار باشد و برای تقویت خاک می توان از کمپوست و یا خاک برگ و کود پوسیده دامی استفاده کرد ) بذر ها در عمق ۲ تا ۳ سانتی متری کاشته به فاصله ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر از یکدیگر کاشته می شوند در صورتی که می خواهید بذر را در محیط گلخانه و یا منزل کشت نمایید می توانید در بستر آماده از خاک برگ و شن بذرها را کاشته و سپس پس از برطرف شدن دوران یخبندان و متعادل شدن هوا گیاهان جوان را که ۴ برگی و یا ۶ برگی شده اند را محیط باز منتقل کرد . از زمان کاشت تا رویش گلها زمانی بین ۸ الی ۱۰ هفته زمان نیاز دارد.

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

- مطالب مرتبط -

«کاشت و پرورش گیاهان»

error: Alert: Content is protected !!