گیاه ساجینا (نگهداری + پرورش)

نحوه پرورش و نگهداری ساجینا

نیازها:

هر دو گیاه نیاز به خاک حاصلخیز با زهکشی خوب دارند. محل آفتابی با سایه نسبی را می پسندد. آبیاری آن باید مرتب باشد. این گیاه به طور معمول در سینی یا ظروف کاشت به فروش می رسند که باید به قطعات مربعی تقسیم و به فاصله ۱۵ سانتی متر به گونه ای که در سطح خاک و یا کمی پایین تر قرار گیرند کشت شوند. این عمل ازرشد آن به حالت موج دار و برجسته جلوگیری می کند.در ضمن ازین گیاه به عنوان چمن بونسای نیز استفاده میشود!!

گاهی گیاهان حالت برجسته به خود می گیرند که در این زمان باید نوارهای باریکی از گیاهان برداشته شده و محل خالی ایجاد شده با فشردن گیاهان باقی مانده به آن سمت پوشانده شود. مقاوم به سرما بوده، محل آفتابی و خاک مرطوب را می پسندد.

افزایش:

با تقسیم بوته به آسانی قابل افزایش است، گرچه می توان آن را با بذر و قلمه نیز زیاد کرد.

.
منبع: ساعدنیوز | https://saednews.com

- مطالب مرتبط -

«کاشت و پرورش گیاهان»

error: Alert: Content is protected !!