با این دخترها ازدواج نکنید

• زنی که برای هر کسی عشوه گری می کند

برخی از زنان همیشه در حال عشوه گری و طنازی برای این و آن هستند و به مردهای اطراف خود توجه می کنند. اگر جذب اینگونه از زنان شده اید و قصد ازدواج دارید باید بدانید بزرگترین اشتباه زندگیتان را مرتکب می شوید چون شما نمی توانید تحمل کنید که همسرتان گفتگوهای پر از ناز و عشوه با تمام مردهای اهل محل داشته باشد و ترک چنین عادتی برای اینگونه از زنان بعد از ازدواج بسیار دشوار است پس بهتر است چشمهای تان را خوب باز کنید.

.

• ازدواج با زن تلخ و طعنه زن

این گونه زنان همیشه در حال سرکوفت زدن و حمله ور شدن به مردهابا کلام آزاردهنده و توهین و ناسزا هستند زیر آنها همیشه از دست همه ی مردها عصبانی هستند و خشم آنان سبب می شود که مرد مقابل را آزرده خاطر کنند و به او طعنه بزنند پس ازدواج با این زنان اصلا به صلاح نیست.

.

• ازدواج با زن خودخواه

زند خود خواه نمی تواند همسر خوبی برای شما باشد زیرا همیشه خودش و خواسته هایش در الویت است و نخواهد توانست بعد از ازدواج یک خانه و زندگی گرم و شاد و عاشقانه برای تان فراهم کند چون شادی شما برای او اهمیتی ندارد پس باید دور ِ زن ِ خودخواه را خط بکشید!

.

• زنی که اهل مهمانی های مداوم است

زنی که دائما در مهمانی به سر می برد و نمی تواند به هیچ دعوتی نه بگوید و در همه مهمانی ها حضورش الزامی است و باید لباسی به تن کند که جلب توجه کند و نگین مجلس باشد نمی تواند آرامش و عشق مورد نیاز همسرش را به او بدهد چون اهل زندگی کردن نیست و برای همسرش وقت ندارد.

.

• ازدواج با زن پولدوست

زنی که به پول و مادیات بیشتر از تامین عاطفی و روحی خانواده و همسر و فرزندانش فکر می کند و نسبت به مسائل مادی، توجه و تمایل وسواس گونه دارد نمی تواند همسر خوبی برای شما باشدو نقش خود را به خوبی ایفا کند.

.

• زنی که بیش از حد دنبال جلب محبت است

زندگی مشترک با زنانی که همیشه به دنبال جلب محبت و توجه هستند و این تمایل تبدیل به وسواس شود، چیز خوبی نیست.یک همسر همیشه برای رسیدگی به نیازهای همسر خود اوقاتی را اختصاص می دهد اما نمی تواند که صد در صد مواقع روی بدهد، یعنی همسرش نمی تواند تمام اوقات توجهش فقط و فقط به او باشد.

.

• زن سایکوپت یا روان پلید

اینگونه زنان افرادی جامعه ستیز، حقه باز هستند و به نوعی اختلال شخصیت دچارند اما معمولا زیبا هستند و مردان را با زیباییشان به خود جذب می کنند اما نوسانات خلق و خو داردیک دقیقه مهربان و دقیقه ای دیگر عصبی است این فرد خود شیفته است و بینشی نسبت به رفتارهایش ندارد پس هیچگاه با اینگونه زنان ازدواج نکنید.

.

• زنی که همیشه همه چیز برایش مهیا بوده

ازدواج با زنی که همیشه هر چه خواسته برایش فراهم بوده و در دسترسش قرار داشته و هیچگونه تلاشی برای به دست آوردن چیزی نکرده است ، اشتباه است زیرا او نمی تواند برای همسرش زن خوبی باشد . زندگی مشترک به گذشت و صبر و فداکاری نیاز دارد پس فردی که تا بحال تمرین نکرده بعید است که بتواند این گذشت و فداکاری را داشته باشد.

.

• زنانی که امر و نهی می کنند

زنانی که دیگران را کنترل می کنند و می خواهند همه تصمیم های زندگی را خودشان بگیرند و هرگز درخواست کمک نمی کنند وهمیشه در حال امر و نهی به دیگران امر و نهی هستند نمی توانند زن خوبی برای زندگی باشند.

.

• زن وابسته و غیرمستقل

زن وابسته مدام اعلام نیاز کردنش دست و پای شما را خواهد بست زیرا او منبع بی پایان نیازهاست . شما پیوسته باید این زن را بابت عشق و علاقه تان مطمئن کنید و اگر این کار را نکنید و یا به نیازهایش پاسخ ندهید ، آشفته و هراسان می شود.

.

• ازدواج با یک شکست خورده!

ازدواج با زنی که شکست عشقی را تجربه کرده است و هنوز نتوانسته روح و روان خود را التیام دهد نمی تواند ازدواجی مناسب باشد و یأس آور است و موجب دلشکستگی می شود زیرا ممکن است هنوز به خاطر قطع ارتباط پیشین ، خود را مسئول بداند و رنجش خاطر و آزار و اذیتی را که از رابطه قبلی دیده را فراموش نکرده باشد پس ازدواج با این فرد به صلاح نیست.

.

• زن کنترل گر

زنی که همواره در حال کنترل کردن شماست و به شما می گوید کجا بروید ، با چه کسی ملاقات کنید و … و وقتی سعی دارید خودتان را ارزیابی کنید، سرکوب تان خواهد کرد پس بهتر است قبل از شروع زندگی با چنین زنی، جدا تجدید نظر کنید.

.

• زنی که هراس از تعهد (نوعی فوبیا) دارد

زنی که پذیرش هر نوع تعهدی برایش مشکل است و نمی تواند زیر بار مسئولیت برود و تعهد ازدواج و همسر بودن را نمی تواند بپذیرد مناسب ازدواج نیست زیرا علاقه اش موقتی است و نظرش سریع تغییر می کند و دنبال سوژه ی بعدی است.

.

• زنی که مدام دلشوره دارد

زنانی که مدام در حال نگرانی و دلشوره به سر می برند برای زندگی مناسب نیستند زیرا نگرانی های همیشگی او توان درست فکر کردن، درست تصمیم گرفتن و درست عمل کردن را از او سلب می کند .

.
منابع:
.http://namnak.com

error: Alert: Content is protected !!