علائم اختلالات روانی

• نشانه های هشدار دهنده

اگر می خواهید مطمئن شوید که شما یا کسی که می شناسید با مشکلات روحی و روانی دست به گریبان است یا خیر یک سری از احساسات یا رفتارها می توانند علامت هشداردهنده از یک مشکل باشند مثل:

⇠ خوردن یا خوابیدن بیش از حد یا خیلی کم

⇠ دوری از مردم و فعالیت های معمول

⇠ داشتن انرژی کم و یا نداشتن انرژی

⇠ احساس پوچی یا بی حسی

⇠ داشتن درد غیر قابل توضیح

⇠ احساس درماندگی و یأس

⇠ سیگار کشیدن، مصرف الکل یا استفاده از مواد مخدر بیشتر از حد معمول

⇠ احساس گناه، فراموشکاری، شک، عصبانییت، ناراحتی، نگرانی و یا اضطراب

⇠ فریاد یا پرخاشگری با خانواده و دوستان

⇠ تجربه نوسانات خلقی شدید که باعث مشکلات در روابط می شود

⇠ داشتن افکار و خاطرات مداوم که نمی توانید از سر خود بیرون کنید

⇠ شنیدن صدا و یا باور چیزهایی که درست نیست

⇠ فکر کردن به آسیب به خود و یا به دیگران و خودکشی

⇠ ناتوانی در انجام کارهای روزانه مانند مراقبت از کودکان خود و یا رفتن به محل کار یا مدرسه

.

• نشانه های اختلالات روانی شایع

مهمترین این علائم عبارتند از:

⇠ کناره گیری از دیگران و گرایش به انزواطلبی

⇠ تغییر سریع در وزن اعم از کاهش یا افزایش وزن شدید

⇠ پرخاشگری و حالت‌های تهاجمی بیشتر از حد طبیعی

⇠ هذیان‌گویی و باورهای غلط

⇠ دشواری و ناتوانی در تمرکز

⇠ غمگینی و دلتنگی

⇠ فقدان علاقه و عدم لذت بردن از کارهایی که در گذشته برای بیمار بسیار لذت بخش و خوشایند بوده‌اند.

⇠ تحریک پذیری و حساسیت بالا

⇠ اضطراب و بی قراری

.
منابع:
.http://namnak.com
.https://www.beytoote.com

error: Alert: Content is protected !!